Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือแนวทางการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2567
ถึง
12 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2567
ถึง
10 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2567
ถึง
05 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567
ถึง
05 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร้องไส้ไก่เหนือ บ้านไผ่เขียว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567
ถึง
05 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์
28 พ.ค. 2567
ถึง
28 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567
ถึง
24 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2567
ถึง
23 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567
ถึง
15 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสะพานคลองควายถึงบึงมาย หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
14 พ.ค. 2567
ถึง
14 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานางจันทร์ เกิดพูล ถึงหนองอีว้า หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th