Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 พ.ค. 2566
ถึง
01 พ.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองแม่พร่อง บริเวณนานางฟัก อุไรวรณ์ บ้านท้ายเตย หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2566
ถึง
27 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายเฉลียว พักสง ถึงที่นา นางเพียร บำรุง หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2566
ถึง
26 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บริเวณบ้านนายฉลอง ตุ้ยเล็ก ถึงงานนายจำเริญ ตุ้ยเล็ก หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2566
ถึง
24 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร บุ้งรุ้ง บ้านท้ายเตย หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2566
ถึง
24 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณ บ้านนายบัว สินธนูทองถึงบ้านนายขาว อรุณเขต บ้านดงสระแก้วเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2566
ถึง
24 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำ ชมภูพันธ์ หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2566
ถึง
10 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปรายราง-ศรีนคร หมายเลข 1196 ถึง สายไผ่ล้อม-ดงสระแก้ว หมายเลข 1046 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวรรค์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
03 เม.ย. 2566
ถึง
03 เม.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566
29 มี.ค. 2566
ถึง
29 มี.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนฉีดสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2566
ถึง
27 มี.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2827 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Phai Lom 街道行政机构

地点: 201 Ban Phai Khiao, Village No. 2, Phai Lom Subdistrict, Laplae District, Uttaradit Province 53210 
电话 :   0-5581-4179  传真 : 0-5581-4179 
电子邮件: saraban@phailom-utt.go.th
 电子邮箱 :Philom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th