Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ "ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเพ็ชร ปลารสเด็ดบึงมาย ล้วนหลากหลายข้าวพันธุ์ดี หลากหลายสีผ้าทอมือ เลื่องลือชื่อเห็ดนางฟ้า ตระการตาทุ่งไผ่งาม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบ... (17 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ... (13 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก... (10 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและกา... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบ... (12 ต.ค. 2566)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 (02 ต.ค. 2566)
ระเบียบสภา อบต.ไผ่ล้อม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท... (05 ก.ย. 2566)
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (03 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบ... (17 ก.ค. 2566)
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 (03 ก.ค. 2566)
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (01 มิ.ย. 2566)
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (01 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (08 พ.ค. 2566)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (26 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (19 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีง... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่น... (05 เม.ย. 2566)
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำ... (10 พ.ย. 2566)  

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแ... (19 ต.ค. 2566)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต... (03 ต.ค. 2566)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (03 ต.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ การชำระเงิน... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างค... (26 ส.ค. 2565)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (10 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (10 ส.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประ... (11 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายกำ... (27 มิ.ย. 2565)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกร... (23 มิ.ย. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกร... (22 มิ.ย. 2565)

ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดย... (16 มิ.ย. 2565)

ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรี... (16 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (13 มิ.ย. 2565)

จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ศู... (02 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคและป้ายไวนิล จำนวน 10 รายการ โดยวิ... (29 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (27 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักป... (24 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา... (23 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (09 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณ... (06 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้น - ลง ... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า - ออก... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเก... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งา... (26 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำ... (25 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟ... (25 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา... (20 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่า... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โ... (06 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โคร... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ... (29 ก.ย. 2566)
Responsive image
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 แล... (13 ก.พ. 2566)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (16 ธ.ค. 2565)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ... (29 ก.ย. 2565)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (22 ก.ย. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร... (08 ส.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (15 ก.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256... (27 พ.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (08 เม.ย. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256... (11 ก.พ. 2565)
ีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565... (17 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565... (17 ม.ค. 2565)
ประกาศอำเภอลับแล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งแรก (14 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งแรก ประจำปี 2565 (13 ม.ค. 2565)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 แ... (13 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (20 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25... (13 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (21 พ.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ... (14 ธ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (24 ก.ย. 2563)
Responsive image

Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th