Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือแนวทางการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ "ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเพ็ชร ปลารสเด็ดบึงมาย ล้วนหลากหลายข้าวพันธุ์ดี หลากหลายสีผ้าทอมือ เลื่องลือชื่อเห็ดนางฟ้า ตระการตาทุ่งไผ่งาม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ... (25 มิ.ย. 2567)  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (19 เม.ย. 2567)  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (03 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสิทธิมนุษยชน (11 มี.ค. 2567)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรห้ามเผาในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ด... (08 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (04 มี.ค. 2567)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณ... (16 ก.พ. 2567)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ แ... (13 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุ... (13 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เร... (31 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ศูนย์พัฒนา... (29 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยาก... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง... (25 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ... (09 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้... (09 ม.ค. 2567)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชน... (05 ม.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่น... (04 ม.ค. 2567)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (01 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การชำระเงิน... (24 พ.ค. 2567)  

การป้องกันสุขภาพที่เกิดใน... (29 เม.ย. 2567)  

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหา... (24 เม.ย. 2567)  

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) หร... (28 มี.ค. 2567)

NO GIFT POLICY 2567 การมอ... (22 ก.พ. 2567)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ... (19 ก.พ. 2567)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (23 ม.ค. 2567)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (03 ม.ค. 2567)

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำ... (10 พ.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแ... (19 ต.ค. 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนต... (03 ต.ค. 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (03 ต.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประ... (27 ก.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ การชำระเงิน... (15 มิ.ย. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (26 พ.ค. 2566)

โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ลั... (03 เม.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างค... (26 ส.ค. 2565)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (10 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (10 ส.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประ... (11 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านง... (11 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... (11 ก.ค. 2567)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้... (08 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ... (05 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึ... (05 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... (05 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงร... (03 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... (02 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่ว... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและ... (20 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและ... (17 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (10 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณ... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปร... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปร... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปร... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (28 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า... (24 พ.ค. 2567)
Responsive image
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (20 ธ.ค. 2566)  
หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจะปี ๒... (06 ธ.ค. 2566)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (06 ธ.ค. 2566)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒-๒๕... (18 ส.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑-๒๕... (15 ส.ค. 2566)
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ... (13 ส.ค. 2566)
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่... (03 ส.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (17 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่... (13 เม.ย. 2566)
หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒... (05 เม.ย. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (05 เม.ย. 2566)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (13 ก.พ. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 แล... (13 ก.พ. 2566)
หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒... (07 ก.พ. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (07 ก.พ. 2566)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (16 ธ.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ... (29 ก.ย. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (22 ก.ย. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร... (08 ส.ค. 2565)
Responsive image
รายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมิถุนายน 256... (01 ก.ค. 2567)  
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (04 มิ.ย. 2567)  
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 (01 พ.ค. 2567)  
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 (01 เม.ย. 2567)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256... (01 มี.ค. 2567)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 (01 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบ... (03 ม.ค. 2567)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (01 พ.ย. 2566)
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (03 มี.ค. 2564)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (03 มี.ค. 2563)
แผนการใช่จ่ายเงินของหนาวยงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 มี.ค. 2562)
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 มี.ค. 2562)
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 มี.ค. 2562)
Responsive image

Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th