Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ "ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเพ็ชร ปลารสเด็ดบึงมาย ล้วนหลากหลายข้าวพันธุ์ดี หลากหลายสีผ้าทอมือ เลื่องลือชื่อเห็ดนางฟ้า ตระการตาทุ่งไผ่งาม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร... (22 พ.ค. 2566)  
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (08 พ.ค. 2566)  
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (26 เม.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (19 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีง... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่น... (05 เม.ย. 2566)
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (01 เม.ย. 2566)
รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (31 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายล... (23 มี.ค. 2566)
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy (01 มี.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ... (01 มี.ค. 2566)
เรื่อง การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (01 มี.ค. 2566)
คู่มือ การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (20 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ... (20 ก.พ. 2566)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตแ... (20 ก.พ. 2566)
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม (14 ก.พ. 2566)
ประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 (27 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางคุณ... (27 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างค... (26 ส.ค. 2565)  

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (10 ส.ค. 2565)  

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (10 ส.ค. 2565)  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประ... (11 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (05 ก.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายกำ... (27 มิ.ย. 2565)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกร... (23 มิ.ย. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกร... (22 มิ.ย. 2565)

ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดย... (16 มิ.ย. 2565)

ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรี... (16 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (13 มิ.ย. 2565)

จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ศู... (02 มิ.ย. 2565)

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให... (30 พ.ค. 2565)

พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จ... (23 พ.ค. 2565)

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นข... (17 พ.ค. 2565)

จัดกิจกรรมไถกลบตอซังเพื่... (12 พ.ค. 2565)

ดำเนินการส่งมอบวัสดุในการ... (05 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองแม่พร่อง บริเวณนานางฟัก... (01 พ.ค. 2566)  
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (27 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บริเวณบ้า... (26 เม.ย. 2566)  
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณ บ้านนายบัว สินธนูทองถ... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชีย... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอ... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนฉีดสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่าง จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ ... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยาย... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ... (02 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบา่ยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบ... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำ ชมพู... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายเฉลีย... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โ... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบ... (14 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะ... (07 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ... (06 ก.พ. 2566)
Responsive image
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 แล... (13 ก.พ. 2566)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565... (17 ม.ค. 2565)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 13 ม... (13 ม.ค. 2565)  
รายงานกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (13 ม.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (20 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25... (13 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (21 พ.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ... (14 ธ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (24 ก.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (14 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร... (07 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256... (14 ก.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ... (15 พ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256... (09 มี.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ... (13 ก.พ. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ... (13 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 2... (26 ก.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปร... (22 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25... (14 ส.ค. 2562)
Responsive image

Phai Lom 街道行政机构

地点: 201 Ban Phai Khiao, Village No. 2, Phai Lom Subdistrict, Laplae District, Uttaradit Province 53210 
电话 :   0-5581-4179  传真 : 0-5581-4179 
电子邮件: saraban@phailom-utt.go.th
 电子邮箱 :Philom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th